ฟิตรับหน้าร้อน ที่ รพ.สมิตเวช ธนบุรี ด้วยบัตรเครดิต KTC

รับบัตรกำนัล Starbucks เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพผ่านบัตรฯ ตามกำหนด

บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 100 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 300 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 1,000 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 1,700 บาท

บัตรเครดิต KTC-SAMITIVEJ HOSPITALS

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 4,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 100 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 8,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 300 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 24,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 1,000 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 40,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 1,700 บาท

15 มี.ค. 62 - 15 พ.ค. 62

  • สมิติเวช ธนบุรี
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Samitivej Thonburi hospital