สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลนครินทร์

ลด 5% ค่ายา เวชภัณฑ์, ค่าX-Ray ธรรมดา, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
ยกเว้นค่าแพทย์

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนครินทร์