สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลนครพัฒน์

ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยใน
ลด 5 % ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยนอก
โปรแกรมตรวจสุขภาพ D3 ราคา 2,562 บาท (ปกติ 2,799 บาท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนครพัฒน์