สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC VISA ที่ญี่ปุ่น

Air Bic Camera

รับส่วนลด 5% เมื่อท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบและสามารถคืนภาษีได้

เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Bic Camera

รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้

เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Drug Papas

รับส่วนลด 3% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 10,000 เยน – 29,999 เยน (รวมภาษี)
รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป (รวมภาษี)

เงื่อนไข :
- กรุณาแสดงคูปองที่เคาน์เตอร์ก่อนชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC VISA
- สินค้าบางส่วนไม่ร่วมรายการส่วนลด เช่น counseling cosmetics บุหรี่ นิตยสาร ผ้าอ้อมเด็กทารก และอาหารเด็กทารก เป็นต้น
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้
- บางสาขาไม่ร่วมรายการ เช่น สาขาในจังหวัดโอกินะวะ หรือสาขา OUTLET
- ในกรณีที่ไม่มีเภสัชกรประจำอยู่ จะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทที่ 1 หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.matsumotokiyoshi.cn/ และ www.matsumotokiyoshi.net/
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด

[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก]

Kojima

รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้

เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Lotte Duty Free Shop

รับส่วนลด 5% - 10% สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA ประเภท PLATINUM GOLD และ CLASSIC
รับส่วนลด 5% - 15% สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA ประเภท INFINITE และ SIGNATURE

เงื่อนไข :
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการลดราคาตามแบรนด์ กรุณาตรวจสอบแต่ละร้านก่อนที่จะซื้อสินค้า
- ลดราคาพิเศษให้ตอนที่ซื้อสินค้าที่ร้านไม่ใช่ตอนที่บริษัทที่ออกบัตรเรียกเก็บเงินใบเสร็จที่ได้รับตอนที่ซื้อสินค้าระบุว่าท่านใช้ส่วนลดพิเศษหรือไม่ กรุณาตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งที่ซื้อสินค้า
- สินค้าบางชนิดไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและสินค้าแบรนด์นั้น ๆ
- สินค้าที่ราคาต่ำกว่า USD 10 จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการลดราคาสินค้าได้
- สามารถใช้ส่วนลดพิเศษของวีซ่า กับส่วนลดของร้านด้วยกันรวมถึง 30% (ไม่สามารถลดให้เกิน 30%)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :
Tokyo Ginza Store >> en.lottedfs.com/ginza
Kansai Airport >> en.lottedfs.com/branchGuide/142/intro
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Matsumoto Kiyoshi

รับส่วนลด 3% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 10,000 เยน – 29,999 เยน (รวมภาษี)
รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป (รวมภาษี)

เงื่อนไข :
- แสดงคูปองที่เคาน์เตอร์ก่อนชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC VISA
- สินค้าบางส่วนไม่ร่วมรายการส่วนลด เช่น counseling cosmetics บุหรี่ นิตยสาร ผ้าอ้อมเด็กทารก และอาหารเด็กทารก เป็นต้น
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
- บางสาขาไม่ร่วมรายการ เช่น สาขาในจังหวัดโอกินะวะ หรือสาขา OUTLET
- ในกรณีที่ไม่มีเภสัชกรประจำอยู่ จะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทที่ 1 หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :
(SC) >> www.matsumotokiyoshi.cn/
(TC) >> tw.matsumotokiyoshi.net/
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด
[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก ]

Onitsuka Tiger

รับของขวัญพิเศษจาก Onitsuka Tiger เมื่อซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 10,000 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ

เงื่อนไข :
- สงวนสิทธิ์ของขวัญ 1 ชิ้น / 1 ท่าน / 1 วัน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : www.onitsukatigermagazine.com/
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

PARCO

ใช้คูปองของขวัญ 1,000 เยน เมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ตั้งแต่ 20,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี)

เงื่อนไข :
- แสดงบัตรเครดิต KTC VISA และพาสปอร์ต เพื่อรับคูปองของขวัญมูลค่า 1,000 เยน ที่ Information Center
- จำกัดจำนวนคูปองของขวัญ 1 ใบต่อ 1 ท่าน
สาขาที่ร่วมรายการ : ปาร์โก้ ซัปโปโร ปาร์โก้ อิเคบุคุโระ ปาร์โก้ คิจิโจจิ ปาร์โก้ นาโกย่า และปาร์โก้ ฟุคุโอกะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : www.parco.co.jp/customer/
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Premium Outlets®

รับส่วนลด และของสมนาคุณฟรี
สิทธิพิเศษที่ 1) รับสมุดคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากราคาที่แสดงไว้ที่เอาท์เล็ทในแต่ละวัน
สิทธิพิเศษที่ 2) รับของขวัญพิเศษเมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ตั้งแต่ 40,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี) โดยสามารถรวมยอดใบเสร็จได้

เงื่อนไข :
- รับสมุดคูปองสมนาคุณที่ศูนย์ข้อมูล Premium Outlets® โดยแสดงหนังสือเดินทางของท่านด้วย
- สามารถรวมยอดใบเสร็จที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ในวันเดียวกันให้ครบ 40,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี) ได้ แต่การซื้อสินค้าผ่านบัตรฯ ในวันอื่นจะไม่สามารถนำมารวมยอดรับสิทธิ์นี้ได้
- สงวนสิทธิ์ในการรับสมนาคุณ 1 ชิ้น/ท่าน/วัน อย่างไรก็ตามท่านสามารถรวมยอดการซื้อสินค้าจากบัตรฯหลายใบได้เพื่อรับสิทธิพิเศษนี้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของขวัญ/ของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :
Gotemba Premium Outlets®: คลิก
Shisui Premium Outlets®: คลิก
Ami Premium Outlets®: คลิก
Sano Premium Outlets®: คลิก
Sendai-Izumi Premium Outlets®: คลิก
Rinku Premium Outlets®: คลิก
Kobe-Sanda Premium Outlets®: คลิก
Tosu Premium Outlets®: คลิก
Toki Premium Outlets®: คลิก
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Relux

รับส่วนลด 8% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA เมื่อจองผ่าน Relux และจะได้รับคะแนนสะสม Relux5% (กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น VISARELUX08 เพื่อรับส่วนลด)

เงื่อนไข :
- คืนกำไรเป็นคะแนนสะสม Relux 5% ของยอดเงินในการจอง (ยอดเงินที่ชำระ)
- คะแนนสะสมที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านประมาณ 7 วันหลังจากเช็คเอาท์
- ไม่สามารถใช้คะแนนสะสมร่วมกับส่วนลดได้ในการใช้สิทธิพิเศษ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างส่วนลดหรือคะแนนสะสม
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

*(สำหรับการจองที่มีวันเช็คเอาท์ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61)
โรงแรมที่สามารถใช้บริการได้: โรงแรมหรือที่พักประมาณ 800 แห่งที่อยู่ในเว็บไซต์ Relux ซึ่งต้องเป็นโรงแรมที่สามารถชำระเงินทางออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต KTC VISA ได้ (สำหรับรายละเอียดการใช้บริการจะยึดตามกฎระเบียบของ Relux และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมในเว็บไซต์ได้

วิธีการใช้บริการ :
1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์ Relux
2. เมื่อกรอกรหัสโปรโมชั่น ลงในหน้าจอชำระเงิน จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุข้างต้น รหัสคูปองส่วนลด 8% สำหรับสมาชิก Visa:VISARELUX08
3. หลังจากกรอกรหัสโปรโมชั่นแล้ว กรุณาตรวจสอบที่หน้าจอชำระเงินว่า จำนวนเงินที่ต้องชำระได้ถูกหักส่วนลดแล้วหรือไม่ จากนั้นจึงค่อยดำเนินการชำระเงิน

Sofmap

รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้

เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

TOKYU HANDS

รับส่วนลด 5% เมื่อชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต KTC VISA กรุณาแสดงคูปองส่วนลดพร้อมกับหนังสือเดินทาง (ยกเว้นสัญชาติญี่ปุ่น) ก่อนทำการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน

เงื่อนไข :
- ร้านค้าที่ร่วมรายการ: Tokyu Hands, hands be, Hands EXPO
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ ได้
- มีสินค้าบางส่วนที่ไม่ร่วมรายการ
- คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ได้กับค่าขนส่งหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด
[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก ]

Voyagin

รับส่วนลด 3% เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต KTC VISA สำหรับการซื้อทัวร์และกิจกรรมของ Voyagin
*กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น VOYAGINVISAJP ลงในเว็บไซต์ Voyagin

เงื่อนไข :
- สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งหากอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น
- ตอนชำระเงิน กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น VOYAGINVISAJP
- หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ Voyagin customer center (Mail: japan@govoyagin.com,TEL: +81(0)3 4405 6619)
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Yodobashi Camera

รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีต่อ 1 ใบเสร็จด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 5,400 เยน ขึ้นไป (ยอดรวมภาษี)

เงื่อนไข :
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : www.yodobashi.com(Japanese only)
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

-->

Air Bic Camera

รับส่วนลด 5% เมื่อท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบและสามารถคืนภาษีได้

เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Bic Camera

รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้

เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Drug Papas

รับส่วนลด 3% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 10,000 เยน – 29,999 เยน (รวมภาษี)
รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป (รวมภาษี)

เงื่อนไข :
- กรุณาแสดงคูปองที่เคาน์เตอร์ก่อนชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC VISA
- สินค้าบางส่วนไม่ร่วมรายการส่วนลด เช่น counseling cosmetics บุหรี่ นิตยสาร ผ้าอ้อมเด็กทารก และอาหารเด็กทารก เป็นต้น
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้
- บางสาขาไม่ร่วมรายการ เช่น สาขาในจังหวัดโอกินะวะ หรือสาขา OUTLET
- ในกรณีที่ไม่มีเภสัชกรประจำอยู่ จะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทที่ 1 หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.matsumotokiyoshi.cn/ และ www.matsumotokiyoshi.net/
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด

[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก]

Kojima

รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA คิดเป็นมูลค่า 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้

เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Lotte Duty Free Shop

รับส่วนลด 5% - 10% สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA ประเภท PLATINUM GOLD และ CLASSIC
รับส่วนลด 5% - 15% สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA ประเภท INFINITE และ SIGNATURE

เงื่อนไข :
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการลดราคาตามแบรนด์ กรุณาตรวจสอบแต่ละร้านก่อนที่จะซื้อสินค้า
- ลดราคาพิเศษให้ตอนที่ซื้อสินค้าที่ร้านไม่ใช่ตอนที่บริษัทที่ออกบัตรเรียกเก็บเงินใบเสร็จที่ได้รับตอนที่ซื้อสินค้าระบุว่าท่านใช้ส่วนลดพิเศษหรือไม่ กรุณาตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งที่ซื้อสินค้า
- สินค้าบางชนิดไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและสินค้าแบรนด์นั้น ๆ
- สินค้าที่ราคาต่ำกว่า USD 10 จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการลดราคาสินค้าได้
- สามารถใช้ส่วนลดพิเศษของวีซ่า กับส่วนลดของร้านด้วยกันรวมถึง 30% (ไม่สามารถลดให้เกิน 30%)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :  
Tokyo Ginza Store >> en.lottedfs.com/ginza
Kansai Airport >> en.lottedfs.com/branchGuide/142/intro
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Matsumoto Kiyoshi

รับส่วนลด 3%  เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 10,000 เยน – 29,999 เยน (รวมภาษี)
รับส่วนลด 5%  เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป (รวมภาษี)

เงื่อนไข :
- แสดงคูปองที่เคาน์เตอร์ก่อนชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC VISA
- สินค้าบางส่วนไม่ร่วมรายการส่วนลด เช่น counseling cosmetics บุหรี่ นิตยสาร ผ้าอ้อมเด็กทารก และอาหารเด็กทารก เป็นต้น
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
- บางสาขาไม่ร่วมรายการ เช่น สาขาในจังหวัดโอกินะวะ หรือสาขา OUTLET
- ในกรณีที่ไม่มีเภสัชกรประจำอยู่ จะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทที่ 1 หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :  
(SC) >> www.matsumotokiyoshi.cn/
(TC) >> tw.matsumotokiyoshi.net/
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด
[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก ]

Onitsuka Tiger

รับของขวัญพิเศษจาก Onitsuka Tiger เมื่อซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 10,000 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ

เงื่อนไข :  
- สงวนสิทธิ์ของขวัญ 1 ชิ้น / 1 ท่าน / 1 วัน 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : www.onitsukatigermagazine.com/
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

PARCO

ใช้คูปองของขวัญ 1,000 เยน   เมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ตั้งแต่ 20,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี)

เงื่อนไข :
- แสดงบัตรเครดิต KTC VISA และพาสปอร์ต เพื่อรับคูปองของขวัญมูลค่า 1,000 เยน ที่ Information Center
- จำกัดจำนวนคูปองของขวัญ 1 ใบต่อ 1 ท่าน
สาขาที่ร่วมรายการ : ปาร์โก้ ซัปโปโร ปาร์โก้ อิเคบุคุโระ ปาร์โก้ คิจิโจจิ ปาร์โก้ นาโกย่า และปาร์โก้ ฟุคุโอกะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : www.parco.co.jp/customer/
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Premium Outlets®

รับส่วนลด และของสมนาคุณฟรี
สิทธิพิเศษที่ 1) รับสมุดคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากราคาที่แสดงไว้ที่เอาท์เล็ทในแต่ละวัน
สิทธิพิเศษที่ 2) รับของขวัญพิเศษเมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ตั้งแต่ 40,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี) โดยสามารถรวมยอดใบเสร็จได้ 

เงื่อนไข :  
- รับสมุดคูปองสมนาคุณที่ศูนย์ข้อมูล Premium Outlets® โดยแสดงหนังสือเดินทางของท่านด้วย
- สามารถรวมยอดใบเสร็จที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ในวันเดียวกันให้ครบ 40,000 เยนขึ้นไป (ยอดรวมภาษี) ได้ แต่การซื้อสินค้าผ่านบัตรฯ ในวันอื่นจะไม่สามารถนำมารวมยอดรับสิทธิ์นี้ได้
- สงวนสิทธิ์ในการรับสมนาคุณ 1 ชิ้น/ท่าน/วัน อย่างไรก็ตามท่านสามารถรวมยอดการซื้อสินค้าจากบัตรฯหลายใบได้เพื่อรับสิทธิพิเศษนี้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับของขวัญ/ของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :
Gotemba Premium Outlets®: คลิก
Shisui Premium Outlets®: คลิก
Ami Premium Outlets®: คลิก
Sano Premium Outlets®: คลิก
Sendai-Izumi Premium Outlets®: คลิก
Rinku Premium Outlets®: คลิก
Kobe-Sanda Premium Outlets®: คลิก
Tosu Premium Outlets®: คลิก
Toki Premium Outlets®: คลิก
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Relux

รับส่วนลด 8% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA เมื่อจองผ่าน Relux และจะได้รับคะแนนสะสม Relux5% (กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น VISARELUX08 เพื่อรับส่วนลด)

เงื่อนไข :
- คืนกำไรเป็นคะแนนสะสม Relux 5% ของยอดเงินในการจอง (ยอดเงินที่ชำระ)
- คะแนนสะสมที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านประมาณ 7 วันหลังจากเช็คเอาท์
- ไม่สามารถใช้คะแนนสะสมร่วมกับส่วนลดได้ในการใช้สิทธิพิเศษ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างส่วนลดหรือคะแนนสะสม
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

*(สำหรับการจองที่มีวันเช็คเอาท์ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61)
โรงแรมที่สามารถใช้บริการได้: โรงแรมหรือที่พักประมาณ 800 แห่งที่อยู่ในเว็บไซต์ Relux ซึ่งต้องเป็นโรงแรมที่สามารถชำระเงินทางออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต KTC VISA ได้ (สำหรับรายละเอียดการใช้บริการจะยึดตามกฎระเบียบของ Relux และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมในเว็บไซต์ได้

วิธีการใช้บริการ :
1.  ลงทะเบียนเป็นสมาชิกทางเว็บไซต์ Relux
2.  เมื่อกรอกรหัสโปรโมชั่น ลงในหน้าจอชำระเงิน จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุข้างต้น รหัสคูปองส่วนลด 8% สำหรับสมาชิก Visa:VISARELUX08
3.  หลังจากกรอกรหัสโปรโมชั่นแล้ว กรุณาตรวจสอบที่หน้าจอชำระเงินว่า จำนวนเงินที่ต้องชำระได้ถูกหักส่วนลดแล้วหรือไม่ จากนั้นจึงค่อยดำเนินการชำระเงิน

Sofmap

รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 5,264 เยนขึ้นไป (หลังหักภาษีแล้ว) ต่อใบเสร็จ 1 ใบ และสามารถคืนภาษีได้

เงื่อนไข :
- สิทธิพิเศษนี้จะไม่มีผลต่อกับการซื้อสินค้าจากร้านแอปเปิ้ล Rolex ร้านขายยา แผนกสุรา และอื่นๆ ตามที่ Visa กำหนด
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

TOKYU HANDS

รับส่วนลด 5% เมื่อชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต KTC VISA กรุณาแสดงคูปองส่วนลดพร้อมกับหนังสือเดินทาง (ยกเว้นสัญชาติญี่ปุ่น) ก่อนทำการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน

เงื่อนไข :
- ร้านค้าที่ร่วมรายการ: Tokyu Hands, hands be, Hands EXPO
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ ได้
- มีสินค้าบางส่วนที่ไม่ร่วมรายการ
- คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ได้กับค่าขนส่งหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

ชนิดของบัตร: บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรพรีเพด
[ โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ คลิก ]

Voyagin

รับส่วนลด 3% เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต KTC VISA สำหรับการซื้อทัวร์และกิจกรรมของ Voyagin
*กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น VOYAGINVISAJP ลงในเว็บไซต์ Voyagin

เงื่อนไข :
- สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งหากอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น
- ตอนชำระเงิน กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น VOYAGINVISAJP
- หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ Voyagin customer center (Mail: japan@govoyagin.com,TEL: +81(0)3 4405 6619)
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

Yodobashi Camera

รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีต่อ 1 ใบเสร็จด้วยบัตรเครดิต KTC VISA มูลค่าตั้งแต่ 5,400 เยน ขึ้นไป (ยอดรวมภาษี)

เงื่อนไข :
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าปลอดภาษี และสามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำร้าน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : www.yodobashi.com(Japanese only)
ระยะเวลา: 1 พ.ย. 61 – 31 ต.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
VISA