สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ), ทันตกรรม ขูด อุด ถอน

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน 
-นาน 4 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 
-นาน 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล