สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ลด 5% 
- ค่าห้องพัก (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
- ค่ายา (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ค่าปฏิบัติการ Lab / X-Ray  (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่า Lab/X-ray พิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ค่าทันตกรรม 5 รายการ: ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน