โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ส่วนลด 15 % ค่าอาหาร
  • ห้องอาหารปาร์ค คาเฟ่ต์ – อาหารนานาชาติ
  • ห้องอาหารการ์เด้น คอร์ท – อาหารจีน
  • ห้องอาหารข้าวต้มบุฟเฟ่ต์
  • ห้องอาหารอัล ธารา - อาหารไทยฮาลาล
  • Big Gido's Bakery
  • Lobby Lounge & Wine Bar
สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งห้องอาหาร
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
โทร. 02 290 0125
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค