สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ. ศูนย์วิจัย)

บัตรเครดิต  KTC Visa Signature, KTC World Rewards Mastercard, KTC VISA Platinum และ KTC Platinum Mastercard
- รับส่วนลด 10% ค่ายา ค่าแล็ป  (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ แล็ปพิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- รับส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
- รับส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ – อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ. ศูนย์วิจัย)