สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเอกชล

-ลด 10%  ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 2,900 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเอกชล