สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB เมื่อใช้จ่ายทีโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

รับส่วนลดสูงสุด 20% และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย 

เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC JCB ทีโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
KANSAI TOURIST INFORMATION CENTER
เมื่อซื้อ Osaka Amazing Pass
ต่อที่ 1 : รับส่วนลด 20% 
สำหรับค่าบัตรโดยสารรถไฟ Osaka Amazing Pass, KINTETSU RAIL PASS หรือ Keihan Special Sightseeing Pass 
(รับส่วนลดค่าบัตรโดยสารได้สูงสุด 4 ใบต่อการซื้อ 1 ครั้ง)
ต่อที่ 2 : รับเพิ่ม! Shopping Eco Bag  1 ใบ  
กระเป๋า 1 ใบต่อการซื้อ 1 ครั้ง (จำกัด 3,000 ใบ ตลอดรายการ)

เงื่อนไข
1. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น พร้อมแสดงโลโก้สุดคุ้มที่โอซาก้า
2. รายละเอียดของสิทธิพิเศษในแต่ะร้านค้าอาจแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับร้านค้าโดยตรง
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา 1 พ.ย.  61 – 31 พ.ค. 62
---
Aeon mall Rinku Sennan
รับบัตรของขวัญ JCB 1,000 เยน 
เมื่อใช้จ่ายครบทุกๆ 20,000 เยน (ไม่รวมภาษี)                

เงื่อนไข
1. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 
2. สามารถรวมเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายในวันเดียวกันได้
3. แลกรับบัตรของขวัญ JCB ได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าชั้น 1 และที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2 พร้อมแสดง โลโก้สุดคุ้มที่โอซาก้า, หนังสือเดินทางของคุณ, บัตร JCB ของคุณและเซลล์สลิปบัตรที่ใช้จ่ายในวันเดียวกันกับวันที่คุณแลกรับสิทธิ 
4. สามารถรับบัตรของขวัญ JCB ได้สูงสุด 50,000 เยน เมื่อใช้จ่าย 1,000,000 เยนในหนึ่งวัน
5. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการร่วมสิทธิพิเศษนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญ
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. สิทธิ์ในการใช้สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา 1 พ.ย.  61 – 31 พ.ค. 62
---
Bic Camera Namba
ต่อที่ 1 : รับส่วนลด 7% 
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และ รับส่วนลด 5% 
สำหรับเครื่องสำอาง, ยา และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
กรุณาแสดงบาร์โค้ดเพื่อรับส่วนลดตอนชำระเงิน

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้คูปองก่อนชำระเงิน สินค้าบางชิ้นไม่ร่วมรายการ
ต่อที่ 2 : รับบัตรของขวัญ JCB 1,000 เยน 
เมื่อใช้จ่ายครบทุกๆ 20,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

หมายเหตุ :
•  คุณจะได้รับบัตรของขวัญ JCB และรับคืนภาษีในเวลาเดียวกัน (ต้องรีบคืนภาษีคืนก่อน 20:30 น. ของทุกวัน)
•  มูลค่าบัตรของขวัญ JCB ที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณใช้จ่าย (ไม่รวมภาษี) ในรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี
•  คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการขอคืนภาษี 

เงื่อนไข
ต่อที่ 1 
1. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตKTC JCB เท่านั้น
2. แสดงคูปองส่วนลดตอนชำระเงิน    
ต่อที่ 2 
1. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 
2. สามารถรวมเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายในวันเดียวกันได้
3. เฉพาะการซื้อที่ Bic Camera Namba เท่านั้น 
4. กรณีมีการคืนสินค้า คุณจะต้องคืนบัตรของขวัญ JCB ด้วย 
5. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ดำเนินการขอคืนภาษีที่ Bic Camera Namba เท่านั้น สินค้าที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการรับคืนภาษี หรือซื้อจากร้านค้าอื่นไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ 
6. แลกรับบัตรของขวัญ JCB ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 พร้อมแสดงโลโก้สุดคุ้มที่โอซาก้า, หนังสือเดินทางของคุณ, บัตร JCB ของคุณและเซลล์สลิปบัตรที่ใช้จ่ายในวันเดียวกันกับวันที่คุณแลกรับสิทธิ์ 
7. สามารถรับบัตรของขวัญ JCB ได้สูงสุด 50,000 เยน เมื่อใช้จ่าย 1,000,000 เยนในหนึ่งวัน
8.ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการร่วมสิทธิพิเศษนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญ
9. แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของห้างได้ 
10. สิทธิ์ในการใช้สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา 1 พ.ย.  61 – 31 พ.ค. 62
---
LaLaport EXPOCITY
ต่อที่ 1 : รับบัตรของขวัญ JCB 1,000 เยน 
เมื่อใช้จ่ายครบทุกๆ 20,000 เยน (ไม่รวมภาษี)
ต่อที่ 2 : รับเพิ่ม! สมุดคูปองส่วนลดสูงสุด 10%

เงื่อนไข
ต่อที่ 1
1. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น สามรถรวมใบเสร็จได้
2. แลกรับบัตรของขวัญ JCB ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ฝั่ง orange พร้อมแสดงโลโก้สุดคุ้มที่โอซาก้า, หนังสือเดินทางของคุณ, บัตร JCB ของคุณและเซลล์สลิปบัตรที่ใช้จ่ายในวันเดียวกันกับวันที่คุณแลกรับสิทธิ์ 
3. สามารถรับบัตรของขวัญ JCB ได้สูงสุด 50,000 เยน เมื่อใช้จ่าย 1,000,000 เยนในหนึ่งวัน
4. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการร่วมสิทธิพิเศษนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญ
5. รายละเอียดของสิทธิพิเศษในแต่ละร้านค้าอาจแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับร้านค้าโดยตรง
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ต่อที่ 2
1. เพียงโชว์หนังสือเดินทางของคุณ

ระยะเวลา 1 พ.ย.  61 – 31 พ.ค. 62
---
TAKASHIMAYA OSAKA STORE
ต่อที่ 1 : รับบัตรของขวัญ JCB 1,000 เยน 
เมื่อใช้จ่ายครบทุกๆ 20,000 เยน (ไม่รวมภาษี)
ต่อที่ 2 : รับคูปองส่วนลด 5% 
ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าชั้น 1 เพียงโชว์หนังสือเดินทางของคุณ
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้คูปองก่อนชำระเงินทุกครั้ง
                            
เงื่อนไข
ต่อที่ 1
1. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 
2. สามารถรวมเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายในวันเดียวกันได้
3. เฉพาะการซื้อที่ห้างสรรพสินค้า TAKASHIMAYA OSAKA เท่านั้น การซื้อออนไลน์หรือที่สาขาอื่น ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
4. กรณีมีการคืนสินค้า คุณจะต้องคืนบัตรของขวัญ JCB ด้วย
5. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ดำเนินการขอคืนภาษีที่ห้าง  TAKASHIMAYA OSAKA เท่านั้น สินค้าที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการรับคืนภาษี หรือซื้อจากร้านค้าอื่น ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
6. แลกรับบัตรของขวัญ JCB ได้ที่เคาน์เตอร์รับคืนภาษี ชั้น 7 พร้อมแสดงโลโก้สุดคุ้มที่โอซาก้า หนังสือเดินทางของคุณ, บัตร JCB ของคุณและเซลล์สลิปบัตรที่ใช้จ่ายในวันเดียวกันกับวันที่คุณแลกรับสิทธิ์ 
7. สามารถรับบัตรของขวัญ JCB ได้สูงสุด 50,000 เยน เมื่อใช้จ่าย 1,000,000 เยนในหนึ่งวัน
8. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการร่วมสิทธิพิเศษนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญ
9. แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของห้างได้
10. สิทธิ์ในการใช้สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ต่อที่ 2
1. เพียงโชว์หนังสือเดินทางของคุณ  ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าชั้น 1

ระยะเวลา 1 พ.ย.  61 – 31 พ.ค. 62
---
Yamada Denki (LABI1 Namba)
ต่อที่ 1
รับส่วนลดทันที 5% และรับคืนภาษีอีก 8% เมื่อใช้จ่ายครบตามที่กำหนด
ต่อที่ 2
รับบัตรของขวัญ JCB 1,000 เยน เมื่อใช้จ่ายครบทุกๆ 20,000 เยน (ไม่รวมภาษี) 
                            
เงื่อนไข
ต่อที่ 1
1. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้นเพื่อรับส่วนลด 
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ดำเนินการขอคืนภาษี เท่านั้น
3. สินค้าแอลกอฮอล์, เครื่องสำอาง และ  สินค้าหมวดพิเศษอื่นๆ บางชนิดไม่ร่วมรายการ โปรดสอบถามพนักงานร้านค้าก่อนซื้อสินค้า
ต่อที่ 2 
1. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้นเพื่อรับส่วนลด 
2. สามารถรวมเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายในวันเดียวกันได้
3. เฉพาะการซื้อที่ Yamada Denki LABI1 เท่านั้น การซื้อออนไลน์หรือที่สาขาอื่น ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ 
4. กรณีมีการคืนสินค้า คุณจะต้องคืนบัตรของขวัญ JCB ด้วย 
5. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ดำเนินการขอคืนภาษีที่ Yamada Denki LABI1 เท่านั้น สินค้าที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการรับคืนภาษี หรือซื้อจากร้านค้าอื่น ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ 
6. แลกรับบัตรของขวัญ JCB ได้ที่ เคาน์เตอร์รับคืนภาษี พร้อมแสดง โลโก้สุดคุ้มที่โอซาก้า, หนังสือเดินทางของคุณ, บัตร JCB ของคุณและเซลล์สลิปบัตรที่ใช้จ่ายในวันเดียวกันกับวันที่คุณแลกรับสิทธิ
7. สามารถรับบัตรของขวัญ JCB ได้สูงสุด 50,000 เยน เมื่อใช้จ่าย 1,000,000 เยนในหนึ่งวัน
8. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการร่วมสิทธิพิเศษนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญ
9. แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของห้างได้
10. สิทธิ์ในการใช้สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา 1 พ.ย.  61 – 31 พ.ค. 62
---
KIX DUTY FREE
รับส่วนลด 1,000 เยน
เมื่อใช้จ่ายครบทุกๆ 10,000 เยน

กรุณาแสดงบาร์โค้ดก่อนชำระเงิน

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้คูปองก่อนชำระเงิน สินค้าบางชิ้นไม่ร่วมรายการ

เงื่อนไข
1. กรุณาแสดงคูปองส่วนลดก่อนชำระเงิน
2. ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น 
3. สินค้าของ Dior และ Chanel ไม่ร่วมรายการ รบกวนตรวจสอบกับพนักงานก่อนชำระเงิน
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. รายละเอียดของสิทธิพิเศษในแต่ะร้านค้าอาจแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับร้านค้าโดยตรง
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ 
1. KIX DUTY FREE Main Shop North
2. KIX DUTY FREE Main Shop South
3. Duty Free Shop Les Cosme
4. KIX DUTY FREE North Wing Shop
5. KIX DUTY FREE South Wing Shop
6. KIX DUTY FREE South Wing Gate Shop

ระยะเวลา 1 พ.ย.  61 – 31 พ.ค. 62

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย