สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเพชรเวช

-ลด 10% ค่าห้อง 
-ลด 5% ค่ายา และค่าห้องปฎิบัติการ 
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ราคา 1,990 บาท
-วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 750 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเพชรเวช