สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)

ลด 10% ค่าบริการทันตกรรม รากฟันเทียม
(ยกเว้นค่า CT Scan, ค่าบริการทางทันตกรรม ขูด อุด ถอน, ค่าปลูกกระดูก,ค่ายา ค่า X-Ray)

หมายเหตุ:
โทรนัดทันตแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02 564 6960 ต่อ 18 ,089 280 4377

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)