ผ่อนชำระ KTC Flexi 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช

เมื่อมียอดใช้จ่ายกับร้านค้าภายในศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช

• ผ่อนชำระ KTC Flexi 0% นาน 4 เดือน 
เมื่อมียอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเครดิตฯ ครบ 2,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป 

หรือ
• ผ่อนชำระ KTC Flexi 0% นาน 4 เดือน หรือ 6 เดือน
เมื่อมียอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเครดิตฯ ครบ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

หรือ
• ผ่อนชำระ KTC Flexi 0% นาน 4 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 10 เดือน
เมื่อมียอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเครดิตฯ ครบ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการแลกรับสิทธิพิเศษทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ของศูนย์การค้า Terminal 21 สาขาโคราชเท่านั้น โดยกำหนดการลงทะเบียนแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ เกิดรายการชำระค่าซื้อสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนแลกรับสิทธิพิเศษย้อนหลังวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ เกิดรายการชำระค่าซื้อสินค้าและ/หรือบริการได้ และยกเว้นเซลส์สลิปการใช้จ่ายจากร้าน Home pro S, The Power Life, Sport World, Bike Club และ SF Cinema ไม่สามารถร่วมรายการได้

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 

  • Terminal 21 สาขาโคราช
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย