โปรโมชั่นแลกรับ Eatigo e-Coupon 400 บาท สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA โปรโมชั่นแลกรับ Eatigo e-Coupon 400 บาท สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA

Exclusive for All KTC VISA Cardmembers, Redeem Eatigo e-Coupon THB 400 Off Your Dining Bill

Redeem Eatigo e-Coupon THB 400

with KTC FOREVER 1,999 points or KTC FOREVER 1,299 points + THB 99

The Eatigo e-Coupon is on top of the original Eatigo discount percentage which is up to 50% at Hotel Restaurants and Stand-Alone Restaurants Reservation or Takeaway, available at www.eatigo.com or eatigo App available on both iOS and Android!

  • Redeem with KTC FOREVER 1,999 points through U SHOP or KTC Mobile App
  • Redeem with KTC FOREVER 1,299 points + THB 99 through U SHOP
    *e-Coupon is limited.

For more information, please call
KTC PHONE 02 123 5000
Eatigo email: support.th@eatigo.com

Remarks:

  1. Each reservation using the promo code is required at least 2 diners.
  2. KTC reserves the right for being unable to cancel, change and/or refund any KTC FOREVER points once the point redemption is completed.
  3. e-Coupon Redemption Period: 1 Jul 2020 – 15 Dec 2020
  4. e-Coupon Validation: 1 Jul 2020 – 31 Dec 2020
  5. Users need to reserve the restaurants which has yellow gift box symbol (Eatigo cash voucher acceptable restaurants)
  6. Payment must be made by All KTC VISA credit cards except KTC VISA SME Commercial, KTC VISA Corporate and KTC-SCG VISA Purchasing. 

1 Jul 2020 – 15 Dec 2020

For more information, please contact KTC PHONE 02 123 5000

Check other special hotel dining promotions for other KTC credit card members. Click Room Promotion.

Terms and Conditions
Eatigo