โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท (Sheraton Grande Sukhumvit) โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท (Sheraton Grande Sukhumvit)
Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
Orchid Café
  • Come 4 Pay 2 for International Lunch and Dinner Buffet
Sunday Jazzy Brunch
  • Come 4 Pay 2 for Sunday Brunch Buffet (Seated at basil Only)
15 Apr 2019 - 31 Aug 2019
 
For more information and to make a reservation, please contact
Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
Tel. 02 649 8368
Terms and Conditions
Sheraton Grande Sukhumvit