โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (The Athenee Hotel Bangkok) โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (The Athenee Hotel Bangkok)
Dining Privileges for KTC cardmembers at The Athenee Hotel

25% off International Lunch and Dinner Buffets

  • International Lunch Buffet (Mon. – Sat.) normal price THB 1,413 net/person
  • International Dinner Buffet (Sun. – Thu.) normal price THB 1,884 net/person
  • Sunday Brunch Buffet (Sun.) normal price THB 2,837 net/person

15 July 2019 - 30 Sept 2019

For further information or to make a reservation,
please contact The Athenee Hotel Bangkok
Tel. 02 650 8800

Terms and Conditions
The Athenee Hotel Bangkok