โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok) โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok)

Dining Privileges for KTC VISA at The Sukhothai Bangkok

Dining Privileges for KTC VISA at The Sukhothai Bangkok
Colonnade
Dine 4 Pay 3
 • International Lunch Buffet (Mon. – Fri.) normal price THB 1,354 net/person
  *Maximum 8 persons/card/time
 • Sunday Brunch Buffet normal price THB 3,531 net/person
  *Maximum 4 persons/card/time
La Scala
 • Dine 4 Pay 3for Weekday Set Lunch and Tasting Menu (Mon. – Fri.)
  *Maximum 8 persons/card/time
 • 25% off A La Carte Menu
  *Maximum 6 persons/card/time
Celadon
 • Dine 4 Pay 3 for Weekday Set Lunch and Tasting Menu (Mon. – Fri.)
  *Maximum 8 persons/card/time
 • 25% off A La Carte Menu
  *Maximum 6 persons/card/time
Lobby Salons
 • Dine 4 Pay 3 for Weekend Chocolate Buffet (Sat. – Sun.)
  *Maximum 8 persons/card/time
 • 20% off Afternoon Tea Set
  *Maximum 6 persons/card/time
1 Apr 2019 – 30 Dec 2019
For more information or to make a reservation, please contact The Sukhothai Bangkok Tel. 02 344 8888
Terms and Conditions
The Sukhothai Bangkok