Menu

บริการแบ่งชำระ

คว้าทุกความต้องการได้ทันที ด้วยบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ 0% หรือแบ่งชำระได้นานสูงสุด 24 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ 

บริการเบิกถอนเงินสด

บริการเบิกถอนเงินสด

 • อนุมัติรับเงินทันใจ รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ในการรับเงินโอน และได้รับการอนุมัติภายใน 16.00 น.
 • สะดวก เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ทำการเบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ ATM ทุกเครื่องทั่วประเทศ หรือเบิกถอนเงินสดออนไลน์ ผ่านบริการออนไลน์ (www.ktc.co.th/onlineservice) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • ภาระไม่หนักเกินไป ชำระขั้นต่ำได้ สามารถชำระค่างวดขั้นต่ำต่อเดือนเพียง 3% ของยอดที่เรียกเก็บ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • ยิ่งใช้ ยิ่งได้ รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แลกแทนค่างวด ดอกเบี้ยฯ หรือ สินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
  *ยกเว้นบริการแบ่งชำระ FLEXI จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • กดเงินได้เต็มวงเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดจากตู้ ATM ทุกธนาคาร
 • ชำระค่างวด วงเงินเข้าทันที เมื่อชำระที่ ธนาคารกรุงไทย หรือที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven วงเงินจะคืนกลับ และสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

บุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานประจำ / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

เจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเจ้าของกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สููงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
• ดอกเบี้ย สููงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
• ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สููงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
• ค่าปรับชำระหนี้ล่าช้า หรือ ผิดนัด สููงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สููงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/บัตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดการใช้จ่าย ไม่มี
ค่าปรับกรณีเช็คคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
 • หมายเหตุ
  • ค่าธรรมเนียมในบางประเภทสามารถเลือกชำระด้วยคะแนนสะสมแทนได้ ตามเงื่อนไขที่ KTC กำหนด
  • คู่มือฉบับนี้เป็นเพียงคำอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ KTC PROUD เท่านั้น หากส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อตกลงที่ทำไว้ต่อ KTC ให้ถือปฏิบัติ และใช้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวเป็นสำคัญ

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

กรณีการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM หรือบริการยอดเงินโอนก้อนแรก KTC จะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน เป็นรายวัน จากจำนวนเงินที่ท่านเบิกถอนรวมกับจำนวนเงินที่ยังค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ตามอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินที่ KTC แจ้งให้ท่านทราบในจดหมายยืนยันอนุมัติวงเงิน (Approval Letter) หรือในอัตราที่ระบุในตารางการเรียกเก็บ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายของ KTC ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กรณีบริการแบ่งชำระ จะคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาแบ่งชำระที่ท่านเลือก.

ศึกษาตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจากใบแจ้งยอดบัญชี

ช่องทาง / ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

 • ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง ไม่มี
 • ชำระผ่าน ธ.กรุงไทย ไม่มี
  • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
  • ชำระผ่านเครื่อง ATM
  • ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ
  • ชำระผ่านระบบ Internet Banking www.ktb.co.th
 • ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 10 บาท/รายการ
  • ธ.ไทยพาณิชย์
  • ธ.ทหารไทย
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ 15 บาท/รายการ
  • บริการทรูมันนี่ (ทรูมูฟ)
  • บริการเอ็มเปย์ (เอไอเอส)
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระ สูงสุด 20 บาท/รายการ
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เทสโก้ โลตัส
  • เจ มาร์ท เพย์พ้อยท์
  • จุดบริการทรูมันนี่ ในซีพีเฟรชมาร์ทและทรูพาร์ทเนอร์ทุกสาขา
  • จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
  • การประปานครหลวง
  • ไปรษณีย์ไทย
  • เอ็มเปย์ สเตชั่น (เอไอเอส/เทเลวิซ)
  • ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
  • แฟมิลี่มาร์ท
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ สูงสุด 25 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา 1572
  • ธ.กสิกรไทย 0-2888-8888
  • ธ.ไทยพาณิชย์ 0-2777-7777
  • ธ.ทหารไทย 1558
  • ธ.ยูโอบี 0-2285-1555
 • ชำระผ่านระบบ Internet Banking สูงสุด 25 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา www.krungsrionline.com
  • ธ.กสิกรไทย www.kasikornbank.com
  • ธ.ไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
  • ธ.ทหารไทย www.tmbdirect.com
  • ธ.ยูโอบี uobcyberbanking.com
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 25 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา
  • ธ.กสิกรไทย
  • ธ.ไทยพาณิชย
  • ธ.ทหารไทย
  • ธ.ยูโอบี
  • ธ.ออมสิน
  • ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
 • ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ สูงสุด 20 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร สูงสุด 30 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา
  • ธ.กสิกรไทย
  • ธ.ไทยพาณิชย์
  • ธ.ทหารไทย
  • ธ.ทิสโก
  • ธ.ธนชาต
  • ธ.ยูโอบี
  • ธ.ออมสิน
  • ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
  • ธ.อาคารสงเคราะห์
 • หมายเหตุ
  • อัตราค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินทางธนาคาร/ผู้ให้บริการรับชำระเป็นผู้กำหนด และเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการโดยตรง

การชำระเงินคืน

KTC ให้อิสระในการเลือกชำระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มากน้อยตามต้องการ ท่านสามารถชำระเงินคืนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ ในใบแจ้งยอด หรือ 300 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า หรือจะชำระ เกินกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด หรือชำระคืนเต็มจำนวนที่ท่านเบิกถอน รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก็ได้ (ยกเว้นภาระหนี้ส่วนที่เกิน กว่าวงเงินสินเชื่อต้องชำระทั้งหมด)

สำหรับบริการแบ่งชำระ ท่านสามารถชำระคืนเป็นรายงวดได้สูงสุด 36 เดือน

ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงจำนวนเงินขั้นต่ำและกำหนดเวลา ชำระคืนจะระบุอยู่ใน "ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้" ที่ KTC จัดส่ง ให้ท่านทุกเดือน