ลุ้นบินฟรี ทริปในฝัน เพียงโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนน AirAsia BIG Point

ลุ้นบินฟรี ทริปในฝันกับ สายการบินแอร์เอเชีย กับบัตรเครดิต KTC

รับสิทธิ์ลุ้นบินฟรี ทริปในฝันกับ สายการบินแอร์เอเชีย

เพียงโอนคะแนน KTC FOREVER เป็นคะแนน AirAsia Big Points ตามกำหนด
(ทุก 1,000 คะแนน AirAsia Big Points รับ 1 สิทธิ์ลุ้น)

อัตราการแลกคะแนน
2 คะแนน KTC FOREVER : 1 คะแนน AirAsia Big Points

รางวัลใหญ่ 3 รางวัล จับ ณ วันที่สิ้นสุดรายการ

  1. คะแนน 200,000 AirAsia Big Points สำหรับแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-ซัปโปโร จำนวน 2 ที่นั่ง
  2. คะแนน 200,000 AirAsia Big Points สำหรับแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-โตเกียว จำนวน 2 ที่นั่ง
  3. คะแนน 200,000 AirAsia Big Points สำหรับแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-โซล จำนวน 2 ที่นั่ง

รางวัลประจำสัปดาห์

  1. สัปดาห์ที่ 1 คะแนน 45,000 AirAsia Big Points สำหรับแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ จำนวน 1 ที่นั่ง
  2. สัปดาห์ที่ 2 คะแนน 45,000 AirAsia Big Points สำหรับแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-ฮานอย จำนวน 1 ที่นั่ง
  3. สัปดาห์ที่ 3 คะแนน 45,000 AirAsia Big Points สำหรับแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง จำนวน 1 ที่นั่ง
  4. สัปดาห์ที่ 4 คะแนน 45,000 AirAsia Big Points สำหรับแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปีนัง จำนวน 1 ที่นั่ง

ช่องทางการแลกคะแนน

แลกคะแนน KTC FOREVER ผ่าน 2 ช่องทางที่ KTC Mobile หรือ KTC PHONE 02 123 5000

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 – 31 พ.ค. 62

(สมาชิกต้องแลกคะแนนจากคะแนน KTC FOREVER ไปเป็น คะแนน AirAsia Big Points ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดรายการ)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย