โปรโมชั่นทัวร์ Altai Republic Shades of Siberia ราคาพิเศษ ​ที่ World Explorer กับบัตรเครดิต KTC​

ทัวร์ ALTAI Novosibirsk - Altai Republic Shades of Siberia 11 วัน 9 คืน

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

เพียง 9,290 บาท/เดือน (ราคาเต็ม 92,900 บาท/ท่าน)

ไฮไลท์ 

โนโวซิบิรส์ก์ (Novosibirsk) - อาร์ตึบัช (Artybash) - ทะเลสาบเทเล็ทสโกเย (Lake Teleskoye) - หุบเขาชูลึชมัน (Chulyshman Valley) – น้ำตกคูร์คูเร (Kurkure Waterfall) - คาตูยารึคและอูลากัน (Katu Yaryk & Ulagan Passes) - อัคดาช (Aktash) - ดาวอังคารแห่งอัลไต (Altai Mars) – ทุ่งหญ้าสเต็ปป์คูราย (Kurai Steppe) – ชูยา-คาตุน(Chuya Katun Confluence) – ชิเก ทามาน(Chike Taman Pass) – หุบเขาวิญญาณ (Spirits Valley) – เกาะปัตมอส (Patmos Island)

อัตรานี้รวม

  1. ค่าตั๋ว เครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ (Siberia Airline) ชั้นประหยัด ไปกลับ กรุงเทพฯ - โนโวซิบิร์สก์
  2. ค่าที่พักและอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
  3. ค่ารถและค่าเดินทางตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  4. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางสำรวจธรรมชาติ
  5. ค่าวิทยากรชาวไทย อาจารย์วีรภัทร คำรัตน์ เจ้าหน้าที่ World Explorer และทีมงานท้องถิ่นชาวรัสเซีย
  6. ค่าประกันภัยการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

  1. ทิปวิทยากรชาวไทย ทีมงานชาวไทย และทีมงานท้องถิ่นชาวรัสเซียเพิ่มเติม (ตามความสมัครใจ ไม่มีขั้นต่ำ)
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

จอง  15 มิ.ย. 62 - 31 ก.ค. 62
เดินทาง  20 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่ World Explorer โทร. 02 631 3448 / 083 130 1801

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย