แพ็กเกจล่องเรือสำราญ Costa NeoRomantica พาเที่ยวญี่ปุ่น & เกาหลีใต้ พิเศษ ผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 6 เดือน

สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ล่องเรือสำราญ Costa NeoRomantica พาเที่ยวญี่ปุ่น & เกาหลีใต้

เส้นทาง Bangkok - Fukuoka - Maizuru - Kanazawa - Sakaiminoto - Pusan - Fukuoka

เริ่มต้น 50,900 บาท

พิเศษ ผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 6 เดือน

ราคานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Fukuoka – BKK โดยสายการบินไทย หรือตามที่บริษัทกำหนด ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่าง
 2. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ
 3. โรงแรมที่พักในฟุกุโอกะ 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
 4. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 5. ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

 1. ภาษีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (1,000 เยน ครั้ง / ท่าน)
 2. ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่ารถรับ ส่ง ระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ / ท่าเรือ – โรงแรม / โรงแรม – สนามบิน
 4. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 54 ดอลล่าร์ / เด็กอายุ 12 – 04 ปี 27 ดอลล่าร์ / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

รายละเอียดโปรแกรม คลิก

จอง 10 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
เดินทาง 28 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62

จองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. บริษัท Arcadia Center โทร.02 235 1133
 2. บริษัท Aurora Cruise Center โทร.02 635 2489-9
 3. บริษัท P&K Travel Designs โทร.02 683 2929 ต่อ 14
 4. KTC World Travel Service โทร.02 123 5050
 5. บริษัท S K T Travel โทร.02 064 8782
 6. บริษัท World Explorer โทร.02 631 3448

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย