สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ตะลุยขั้วโลกเหนือ เปิดประตูสู่ NORTH POLE ที่เกาะสวาลบาร์ด 11 วัน 8 คืน

ตามล่าหาหมีขาว ชมสัตว์โลกหายากอย่างใกล้ชิด ล่องเรือเที่ยวเส้นทาง Unseen ตระการตาธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดแบบ 360 องศา 
สำรวจดินแดนที่อยู่เหนือสุดของทวีปยุโรป เที่ยวหมู่บ้านชาวประมงแห่งสวีนเดน และกรุงออสโล

ลดทันที 30,000 บาท ต่อคู่ (สำหรับแพ็กเกจทัวร์เมื่อเดินทาง 2 ท่าน)

สำหรับค่าแพ็กเกจทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ สำรวจเส้นทาง Unseen 11 วัน 8 คืน จากราคาปกติ 350,000 บาท

ค่าบริการรวม:

 1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย กรุงเทพ – ออสโล – กรุงเทพ ชั้นประหยัด
 2. ตั๋วเครื่องบินสแกนดิเวียน แอรไลน์ ออสโล – ลองเยียร์บิน – ออสโล  ชั้นประหยัด
 3. โรงแรมที่พัก 4 คืน (เมิองเกร๊บเบสตัด, สวีเดน 1 คืน, เมืองรองเยียร์บีน 2 คืน และ กรุงออสโล 1 คืน)
 4. ห้องพักบนเรือ Expedition M/V Plancius พักห้องคู่แบบมีหน้าต่าง 4 คืน
 5. อาหารทุกมื้อระหว่างอยู่บนเรือ รวมทั้งค่าบริการนำเที่ยวและการบรรยายบนเรือตลอด 5 วัน
 6. รถรับ - ส่ง นำเที่ยวและเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 7. อาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ โดยมีอาหารมื้อพิเศษ Welcome Dinner และ  Farewell Dinner
 8. พิเศษ บริการเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกมื้ออาหาร ระหว่างที่พักบนเรือ M/V Plancius  และมื้ออื่นๆ ที่ระบุในรายการทั้งหมด (พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมกับทาง บริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นเนล แทรเวล หรือ บริษัทตัวแทนพันธมิตรเท่านั้น)
 9. หัวหน้าทัวร์บริการดูแลตลอดการเดินทาง – วีซ่าประเทศนอร์เวย์ (เชงเก้น) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
 10. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 11. ทิปพนักงานบนเรือ M/V Plancius วันละไม่น้อยกว่า 10 ยูโร x 5 วัน
 12. บริการยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 13. ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 2,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท)

จอง 5 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
เดินทาง  21 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62

>> คลิกดูรายละเอียดโปรแกรม <<

จองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC World Travel Service 02 123 5050 กด 5

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย