โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ที่ Major Cineplex

» รับสิทธิ์ซื้อชุด Combo Set (บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล 2D สองที่นั่ง + ป๊อบคอร์น 64 ออนซ์ + เครื่องดื่มขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว) ที่ Major Cineplex ในราคาเพียง 399 บาท เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

หมายเหตุ:
1.สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรเครดิต / เดือน
2.จำกัด 600 สิทธิ์ / เดือน / รวมทุกสาขา หรือ 7,200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ / รวมทุกสาขา
3.ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา (เฉพาะสาขา Quartier Cineart  เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63)

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย