KTC PROUD บัตรใหม่ แค่รูดครั้งแรก รับเลย 100 บาท

สำหรับสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD UNIONPAY และสมาชิกสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ KTC พี่เบิ้ม”
แค่รูดครั้งแรก รับ e-Coupon 100 บาท (เครดิตเงินคืน) ผ่านทาง แอป KTC Mobile

ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. เมื่อได้รับบัตร KTC PROUD UNIONPAY หรือบัตรกดเงิน KTC พี่เบิ้ม สมาชิกฯ ต้องดาวน์โหลด แอป KTC Mobile ก่อน เพื่อลงทะเบียนบัตรฯ
 2. ใช้บัตร KTC PROUD UNIONPAY หรือบัตรกดเงิน KTC พี่เบิ้ม รูดเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ UNIONPAY ได้ทั่วไทย
  โดยต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/รายการ  และต้องรูดทำรายการภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หรือวันที่เปลี่ยนหน้าบัตร
 3. สมาชิกจะได้รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง แอป KTC Mobile ภายใน 20 วัน นับจากวันที่สมาชิกทำรายการรูด
 4. ต้องกดรับ e-Coupon เพื่อเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ e-Coupon
  (หากสมาชิกไม่กดรับ e-Coupon ภายในระยะเวลาดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon นั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  
 5. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกดเงินสดฯ ภายในวันถัดไป นับจากวันที่กดรับ e-Coupon

หมายเหตุ

 • กรณีสมาชิกทำการลงทะเบียนใช้งาน แอป KTC Mobile ภายหลังจากวันและเวลาที่ทำรายการรูดบัตรกดเงินสด
  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง e-Coupon เครดิตเงินคืน ย้อนหลังให้
 • จำกัดจำนวนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ไม่เกิน 100 บาท ต่อสมาชิกตลอดระยะเวลารายการ

1 พ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย