KTC PROUD บัตรใหม่ แค่รูดครั้งแรก รับเลย 100 บาท

สำหรับสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD UNIONPAY บัตรใหม่
แค่รูดครั้งแรก รับ e-Coupon 100 บาท (เครดิตเงินคืน) ผ่านทาง แอป KTC Mobile

ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. เมื่อได้รับบัตร KTC PROUD UNIONPAY สมาชิกฯ ต้องดาวน์โหลด แอป KTC Mobile ก่อน เพื่อลงทะเบียนบัตรฯ
 2. ใช้บัตร KTC PROUD UNIONPAY รูดเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ UNIONPAY ได้ทั่วไทย
  โดยต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/รายการ  และต้องรูดทำรายการภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
 3. สมาชิกจะได้รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง แอป KTC Mobile ภายใน 20 วัน นับจากวันที่สมาชิกทำรายการรูด
 4. ต้องกดรับ e-Coupon เพื่อเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ e-Coupon
  (หากสมาชิกไม่กดรับ e-Coupon ภายในระยะเวลาดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon นั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  
 5. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกดเงินสดฯ ภายในวันถัดไป นับจากวันที่กดรับ e-Coupon

หมายเหตุ

 • กรณีสมาชิกทำการลงทะเบียนใช้งาน แอป KTC Mobile ภายหลังจากวันและเวลาที่ทำรายการรูดบัตรกดเงินสด
  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง e-Coupon เครดิตเงินคืน ย้อนหลังให้
 • จำกัดจำนวนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ไม่เกิน 100 บาท ต่อสมาชิกตลอดระยะเวลารายการ

1 ม.ค. 64 – 31 ต.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย