โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ ภัตตาคารยี่เหลา ตั้งจั้วหลี

ส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร

1 ก.พ. 62 - 31 ก.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ภัตตาคารยี่เหลา ตั้งจั้วหลี