โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ มาสุ มากิ แอนด์ ซูชิ บาร์

ส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป /เซลส์สลิป

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มาสุ มากิ แอนด์ ซูชิ บาร์