โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ ชิจิ เจแปนนิส

ส่วนลด 10%

เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป

1 มี.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
  • ราชพฤกษ์
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ชิจิ เจแปนนิส