โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ ตำยั่ว ครกยักษ์

รับฟรีไก่ทอด 1 ชุด 3 ชิ้น
มูลค่า 90 บาท เมื่อสั่งตําถาดกุ้งสด

15 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

  • สยามสแควร์ซอย 1
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ตำยั่ว ครกยักษ์