มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

ศิลปะนั้นไซร้...มีไว้เพื่อมวลมนุษย์ การใช้ศิลปะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ตลอดจนการสร้างสภาวะสะเทือนใจ โดยการรวมบุคคลที่มีประสบการณ์ ทางร่างกายแตกต่างกัน มาเป็นเงาสะท้อนความคิดและจิตวิญญาณ

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

บริจาคคะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
1. KTC Online คลิก
2. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
3. SMS พิมพ์ AFA วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก มาที่ 061 384 5000 (SMS 1 ครั้ง = เงินบริจาค 100 บาท)
4. แอป KTC Mobile ทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์