แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยยากไร้ ให้สามารถดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพทางกายและทางใจที่ดีและมีความสุข เติบโตเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000
       2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
       3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก