โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงพยาบาลให้ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาคารสูง 26 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 750 เตียง ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 60 เพื่อให้การก่อสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ สามารถเปิดดำเนินการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการดูแลรักษาและปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งนี้ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากล มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเวชศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ให้การดูแลสุขภาพที่ครบวงจรทั้งการรักษาฟื้นฟู ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ที่เอื้อต่อการบริการผู้ป่วยประชาชนให้เกิดความคล่องตัวในการรับบริการ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคออนไลน์ คลิก
บริจาคคะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
2. SMS พิมพ์ QSV วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก มาที่ 061 384 5000 (SMS 1 ครั้ง = เงินบริจาค 100 บาท)
3. แอป KTC Mobile ทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา – สภากาชาดไทย
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา – สภากาชาดไทย