โรงพยาบาลราชวิถี

เชิญชวนร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ กับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญ ในการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่ ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ กว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี

ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่อาจลืม” รพ. ราชวิถีเป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของคนไทยจากทั่วทุกภูมิภาค รับส่งต่อผู้ป่วยใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แต่เป็นโรงพยาบาลที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ดังนั้น จึงขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคฯ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคคะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
2. SMS พิมพ์ RVT วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก มาที่ 061 384 5000 (SMS 1 ครั้ง = เงินบริจาค 100 บาท)
3. แอป KTC Mobile ทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลราชวิถี