มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเงิน จัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการแพทย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

บริจาคคะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
2. SMS พิมพ์ SHF วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก มาที่ 061 384 5000 (SMS 1 ครั้ง = เงินบริจาค 100 บาท)
3. แอป KTC Mobile ทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

  • มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์