รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท ที่ Bright Up Tutor

คุ้มที่ 1 : รับส่วนลดสูงสุดถึง 3,000 บาท เมื่อสมัครคอร์สเรียนตามที่สถาบันกำหนด
- รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อสมัครคอร์สเรียนราคา 15,000 - 27,999 บาท
- รับส่วนลด 2,000 บาท เมื่อสมัครคอร์สเรียนราคา 28,000 - 39,999 บาท
- รับส่วนลด 3,000 บาท เมื่อสมัครคอร์สเรียนราคา 40,000 บาทขึ้นไป

คุ้มที่ 2 : รับสิทธิทดสอบวัดระดับความรู้ฟรี มูลค่า 800 บาท เพียงแสดงบัตรเครดิต KTC

คุ้มที่ 3 : รับสิทธิ Test Cambridge CEFR พร้อมใบ Certificate จาก Cambridge มูลค่า 1,800 บาท ฟรี เมื่อสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 60 ชม. ขึ้นไป


14 ส.ค. 62 – 25 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Bright Up Tutor