สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต

- ลด 5% กรณีผู้ป่วยนอก 3 รายการ สำหรับ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าตรวจห้องปฏิบัติการ
- ลด 5% กรณีผู้ป่วยใน 5 รายการ สำหรับ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าห้อง

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต