สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต

ลด 10% ค่าห้อง
ลด 10% โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต