สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ส่วนลด 5%
ค่ายา, รักษาพยาบาล 10 รายการ ตามระเบียบของโรงพยาบาล

ส่วนลด 5%
สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

KTC 0% นาน 4 เดือน
(เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด)
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเจ้าพระยา