สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ ศูนย์รักษาสายตา เลเซอร์วิชั่น

- รับส่วนลด 8,000 บาท สำหรับการรักษาสายตา ด้วยวิธี LV Signature Femto LASIK (เลสิคไร้ใบมีด)
- รับส่วนลด 4,000 บาท สำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศูนย์รักษาสายตา เลเซอร์วิชั่น