สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์ไอเพท

ลด 10% ค่ารักษา ค่าผ่าตัดและค่าห้องพัก
ลด 5 % อาบน้ำ และตัดขน
ลด 3 % สินค้าpet shop (เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป)

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสัตว์ไอเพท