โปรโมชั่นโรงแรม มาดูซิ (Maduzi Hotel Bangkok) โปรโมชั่นโรงแรม มาดูซิ (Maduzi Hotel Bangkok)

โปรโมชั่นโรงแรม มาดูซิ (Maduzi Hotel Bangkok)

ห้อง Maduzi Classic พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

พิเศษ 3,200 บาท (ปกติ 4,498 บาท)

สิทธิพิเศษอื่นๆ

  • ฟรี อัพเกรด (เมื่อเข้าพัก 2 คืน ต่อเนื่องขึ้นไป)
  • ฟรี Wi-Fi
  • ส่วนลดค่าอาหาร 10%

1 ก.ค. 63 –  20 ธ.ค. 63

สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพัก โรงแรม มาดูซิ
โทร: 02 615 6400
อีเมล: reservation@maduzihotel.com 
ที่อยู่: 9/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม มาดูซิ