สิทธิประโยชน์ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health รับ 2 ต่อ กับบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์ประกันภัยสุขภาพสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อซื้อประกันภัยสุขภาพ Active Health แผนประกัน Gold หรือ Platinum ของ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่กำหนด 02-200-7111 และ 1231 หรือผ่านช่องออนไลน์ที่กำหนด https://health.thaivivat.co.th/KTC และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 62 รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ ดังนี้

ต่อที่ 1: รับนาฬิกา Smart Watch ยี่ห้อ Garmin รุ่น Forerunner 235 มูลค่า 9,690 บาท
หรือยี่ห้อ Fitbit รุ่น Versa มูลค่า 8,500 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกครบจำนวน ตามที่โครงการกำหนด

ต่อที่ 2: รับเสื้อ Active Health มูลค่า 499 บาท (1 ตัวต่อ 1 กรมธรรม์)

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

  • Thaivivat Active Health
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ | Thaivivat