โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

รับบัตรของขวัญท็อปส์ มูลค่า 150 บาท
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เพื่อใช้จ่ายในครั้งถัดไป
(จำกัดจำนวนไม่เกิน 5,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 25,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)

1 ก.ย. 62 - 31 ม.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย