เติมเต็มประสบการณ์ชีวิต ด้วยกีฬา กับบัตรเครดิต KTC 15% ที่ REV RUNNR

» รับส่วนลด 10%  
บัตรเครดิต KTC REV 
เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ

» รับส่วนลด 5%  
บัตรเครดิต KTC อื่นๆ
เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15%
บัตรเครดิต KTC REV 

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%
บัตรเครดิต KTC อื่นๆ
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ(เฉพาะชำระเต็มจำนวน) ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนKTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน (ขอสวงนสิทธิ์ แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย, เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

» ผ่อนชำระ 0% นาน 3-6 เดือน 
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป (ยกเว้น Outlet) 
*ระยะเวลาการแบ่งชำระขึ้นอยู่กับสินค้า และเงื่อนไขของร้านค้า
 

1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
REV RUNNR