โปรโมชั่นแลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% ที่ Supersports Factory Outlet กับบัตรเครดิต KTC

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER
*เฉพาะชำระเต็มจำนวน สงวนสิทธิ์แลกรับคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย

1 ส.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Supersports Factory Outlet