End of Season Sale ที่ UNDER ARMOUR 7 วันสุดท้าย

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 30%
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ(เฉพาะชำระเต็มจำนวน) ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนKTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน (ขอสวงนสิทธิ์ แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย, เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น) 

» รับส่วนลด 10%  
เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ครบ 3,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ
(ยกเว้น Outlet)

» รับส่วนลด 5%  
เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ
(ยกเว้น Outlet)

» ผ่อนชำระ 0% นาน 3-6 เดือน 
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป (ยกเว้น Outlet) 
*ระยะเวลาการแบ่งชำระขึ้นอยู่กับสินค้า และเงื่อนไขของร้านค้า 

24 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
UNDER ARMOUR