จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรปสุดคุ้ม 24 ประเทศ (Eurail Global Pass) ที่ KTC World Travel Service จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรปสุดคุ้ม 24 ประเทศ (Eurail Global Pass) ที่ KTC World Travel Service

จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรปสุดคุ้ม 24 ประเทศ (Eurail Global Pass) ที่ KTC World Travel Service

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC เปิดประสบการณ์เที่ยวยุโรป 24 ประเทศแบบสุดคุ้มกับตั๋วรถไฟ Eurail Global Pass

จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service
- ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
- ไม่คิดค่าจัดส่ง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งานตั๋วรถไฟ Eurail Pass ได้จากวีดีโอ
Trip Talk บอก Trick : "ตั๋วใบเดียว...เที่ยวได้ทั่วยุโรป"
แนะนำโดยสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD TITANIUM "คุณ ไอลดา แสงผดุง" (เพจ World Destinations บันทึกเล่นเล่นบนโลกใบกลม)

ประเภท ระยะเวลาใช้งาน ประเภทผู้โดยสาร ประเภทบัตร ระดับชั้น ราคา/ใบ
Eurail Global Pass 15 days Adult Regular 1st 590.00 €
Eurail Global Pass 22 days Adult Regular 1st 690.00 €
Eurail Global Pass 1 month Adult Regular 1st 893.00 €
Eurail Global Pass 2 months Adult Regular 1st 975.00 €
Eurail Global Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 291.00 €
Eurail Global Pass 3 months Adult Regular 1st 1,202.00 €
Eurail Global Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 376.00 €
Eurail Global Pass 7 d / 1 m Adult Regular 1st 446.00 €
Eurail Global Pass 10 d / 2 m Adult Regular 1st 534.00 €
Eurail Global Pass 15 d / 2 m Adult Regular 1st 657.00 €
Eurail Global Pass 15 days Youth Regular 1st 454.00 €
Eurail Global Pass 22 days Youth Regular 1st 530.00 €
Eurail Global Pass 1 month Youth Regular 1st 686.00 €
Eurail Global Pass 2 months Youth Regular 1st 750.00 €
Eurail Global Pass 3 months Youth Regular 1st 924.00 €
Eurail Global Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 224.00 €
Eurail Global Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 289.00 €
Eurail Global Pass 7 d / 1 m Youth Regular 1st 343.00 €
Eurail Global Pass 10 d / 2 m Youth Regular 1st 411.00 €
Eurail Global Pass 15 d / 2 m Youth Regular 1st 505.00 €
Eurail Global Pass 15 days Senior Regular 1st 531.00 €
Eurail Global Pass 22 days Senior Regular 1st 621.00 €
Eurail Global Pass 1 month Senior Regular 1st 804.00 €
Eurail Global Pass 2 months Senior Regular 1st 878.00 €
Eurail Global Pass 3 months Senior Regular 1st 1,082.00 €
Eurail Global Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 262.00 €
Eurail Global Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 338.00 €
Eurail Global Pass 7 d / 1 m Senior Regular 1st 401.00 €
Eurail Global Pass 10 d / 2 m Senior Regular 1st 481.00 €
Eurail Global Pass 15 d / 2 m Senior Regular 1st 591.00 €
Eurail Global Pass 15 days Adult Regular 2nd 443.00 €
Eurail Global Pass 22 days Adult Regular 2nd 518.00 €
Eurail Global Pass 1 month Adult Regular 2nd 670.00 €
Eurail Global Pass 2 months Adult Regular 2nd 731.00 €
Eurail Global Pass 3 months Adult Regular 2nd 902.00 €
Eurail Global Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 218.00 €
Eurail Global Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 282.00 €
Eurail Global Pass 7 d / 1 m Adult Regular 2nd 335.00 €
Eurail Global Pass 10 d / 2 m Adult Regular 2nd 401.00 €
Eurail Global Pass 15 d / 2 m Adult Regular 2nd 493.00 €
Eurail Global Pass 15 days Youth Regular 2nd 341.00 €
Eurail Global Pass 22 days Youth Regular 2nd 398.00 €
Eurail Global Pass 1 month Youth Regular 2nd 515.00 €
Eurail Global Pass 2 months Youth Regular 2nd 562.00 €
Eurail Global Pass 3 months Youth Regular 2nd 693.00 €
Eurail Global Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 168.00 €
Eurail Global Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 217.00 €
Eurail Global Pass 7 d / 1 m Youth Regular 2nd 258.00 €
Eurail Global Pass 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 308.00 €
Eurail Global Pass 15 d / 2 m Youth Regular 2nd 379.00 €
Eurail Global Pass 15 days Senior Regular 2nd 399.00 €
Eurail Global Pass 22 days Senior Regular 2nd 466.00 €
Eurail Global Pass 1 month Senior Regular 2nd 603.00 €
Eurail Global Pass 2 months Senior Regular 2nd 658.00 €
Eurail Global Pass 3 months Senior Regular 2nd 812.00 €
Eurail Global Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 196.00 €
Eurail Global Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 254.00 €
Eurail Global Pass 7 d / 1 m Senior Regular 2nd 302.00 €
Eurail Global Pass 10 d / 2 m Senior Regular 2nd 361.00 €
Eurail Global Pass 15 d / 2 m Senior Regular 2nd 444.00 €

** ราคาตั๋วรถไฟยุโรป ข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 8 ม.ค. 62 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร
โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ

จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย