รวมโปรโมชั่นร้านอาหาร จ.ฉะเชิงเทรา

รับส่วนลดสูงสุด 5% ณ ร้านอาหาร จ.ฉะเชิงเทรา ที่ร่วมรายการ

บ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์
ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร ยกเว้นกุ้งแม่น้ำเผากับปูทะเล เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไปโทร. 086 843 5858
15 ก.พ. 62 – 31 ธ.ค. 62

สวนอาหารบ้านบางไผ่
ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
โทร. 038 583 165
15 ก.พ. 62 – 31 ธ.ค. 62

ร้านอาหารเก้ามณี
ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
โทร. 038 821 999
15 ก.พ. 62 – 31 ธ.ค. 62

ร้านอาหาร มธุรสเรือนแพ
ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
โทร. 038 511 958
15 ก.พ. 62 – 31 ธ.ค. 62
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย