ประกาศบริษัท

หัวข้อ ดาวน์โหลด
แจ้งยกเว้นการให้คะแนนสะสม และ/หรือ เครดิตเงินคืน สำหรับสกุลเงินไทยในต่างประเทศ 912 KB
แจ้งเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์และบริการของ KTC 149 KB
แจ้งยกเลิกสิทธิประโยชน์ส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ที่ KWT World Travel Service 826 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเครดิต KTC 333 KB
แจ้งยกเว้นการให้คะแนนสะสม และ / หรือ เครดิตเงินคืน 730 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงยอดขั้นต่ำในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต KTC 398 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำหรับบัตรเครดิต KTC-ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท 361 KB
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพื่อโอนเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ตามการปรับฐานคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส โดย Bangkok Airways 370 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินใหม่ 279 KB
หลักเกณฑ์การขอวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.13/2560 545 KB
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม และเครดิตเงินคืนในหมวดค่าสาธารณูปโภค 295 KB
แจ้งปิดระบบบริการออนไลน์ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ วันที่ 13 พ.ค. 60 เวลา 23:00 น. ถึง 14 พ.ค.60 เวลา 07:00 น. 207 KB
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X2 บัตรเครดิต KTC TITANIUM MASTERCARD 255 KB
ยกเลิกการให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ร้าน 7-Eleven 255 KB
แจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 251 KB
ประกาศปิดทำการ KTC TOUCH สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 306 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงยอดสูงสุดในการเบิกถอนเงินสดต่อวัน บัตรเครดิต KTC 255 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงยอดขึ้นต่ำในการเบิกถอนเงินสด บัตร KTC ทุกประเภท 92.2 KB
แจ้งการเปลี่ยนแปลงและการใช้สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิต KTC-Government Saving Bank ทุกประเภท 136 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าติดตามทวงถามยอดค้างชำระ 100 บาท ต่องวดการค้างชำระ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 238 KB
ข้อตกลงและเงื่อนไข การสมัครใช้บริการรับ e-Statement 238 KB
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข กรณีบัตรฯ ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน 74.6 KB
KTC ขอแจ้งเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บัตรเครดิต เกี่ยวกับเหตุในการยกเลิกการใช้บัตร 74.6 KB
แจ้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการโอนคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 74.6 KB