สมัครบัตรวันนี้
รับเพิ่มคะแนนสะสม

KTC FOREVER REWARDS / KTC ROP

 

เมื่อใช้จ่ายบัตรฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง /เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน

*เฉพาะสมาชิกบัตรหลักใหม่ที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 60 - 31 พ.ค. 61 และทำการลงทะเบียนภายใน 90 วันหลังจากได้รับการอนุมัติบัตรฯ

เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เคทีซีจะติดต่อกลับผ่านหมายเลข 02 123 6000