สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์
KTC CASH

วงเงินสูง
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อิสระเลือกกับวัน
ครบกำหนดชำระได้ด้วยตนเอง